(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-5493301-6', 'nets.pl'); ga('send', 'pageview');

strona główna, Jeziorka Duszatyńskie, Teleśnica SannaPołonina CaryńskaTarnica, Rowerem w Bieszczady, Bieszczady

 

DWERINIK KAMIEŃ (1004 m) I KRZEMIENIEC (1221 m) I  KRZEMIEŃ (1335 m) I  POŁONINA CARYŃSKA I POŁONINA WETLINSKA I RABIA SKAŁA (1199 m) I HALICZ (1333m) I TARNICA (1346 m) I  WIELKA RAWKA (1307 m)  
WARUNKI NATURALNE*GEOLOGIA*HYDROGRAFIA*KLIMAT*FLORA i FAUNA* REZERWATY PRZYRODY*HISTORIA*KULTURA 
BENIOWA*BEREHY GÓRNE*BEREŻKI*BUKOWIEC*CARYNSKIE*CHMIEL*DWERNICZEK*DWERNIK*DYDIOWA*DŹWINIACZ GÓRNY* HULUSKIE*JAWORZEC*KALNICA*ŁOKIEĆ*ŁUH*MUCZNE*NASICZNE*RUSKIE*SIANKI*SMEREK*SMOLNIK*STRUBOWISKA*
STUPOSIANY*TARNAWA*USTRZYKI GÓRNE*WETLINA*WOŁOSATE*ZATWARNICA

Łazik Bieszczadzki poleca:

HISTORIA

BIESZCZADY - główna

 OSTATNIE WĘDRÓWKI - foto
 
 - 01.05.2005 - Połonina Wetlińska  
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 25.03.2005 - Droga Krzyżowa  
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 23.10.2004 - Jeziorka Duszatyńskie
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 03.10.2004 - Jesień w Bieszczadach
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 18.09.2004 - Połonina Caryńska 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 19.03.2003 - Tarnica, Bukowe Berdo
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 
 CIEKAWE MIEJSCA - mapa
 - Półwysep Brosa i Viktoriniego
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Jeziorka Duszatyńskie
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 INNE
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - III KIMB 21-24.05.2004 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Michał Lorenc - biografia
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Linki do stron o Bieszczadach
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Linki/Ważne Linki/CHAT
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Katalog Stron Internetowych
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Kontakt
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Księga Gości
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Reload 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna

 
HISTORIA
 
Stałe osadnictwo rozwinęło się w dorzeczu górnego Sanu stosunkowo późno. Wnętrze gór było wprawdzie penetrowane przez ludzi już od neolitu, na co wskazują profile palinologiczne torfowisk oraz odkrycia archeologiczne (m.in. denar rzymski znaleziony w Żurawinie), ale większość miejscowości powstała w drugiej połowie XV i w XVI w. w wyniku akcji osadniczej na tzw. prawie wołoskim.
Najstarszą osadą regionu, wzmiankowaną już w 1444 r., był Żurawin, który wchodził wówczas w skład wielkiego latyfundium magnackiego rodu Kmitów. Dolinę Sanu powyżej Żurawina (Jhernowe Pole) otrzymał w 1444 r. rycerz Zanko Wołoch z Turki. Odsprzedał ją w 1469 r. Jackowi Malkonowi ze Stronnego, których potomkowie przyjęli nazwisko Ternowskich. W początkach XVI w. rozpoczęła się ekspansja Kmitów w dorzeczu górnego Sanu i Wetliny. W jej ramach w 1529 r. powstały wsie Smerek, Dźwiniaczi Dydiowa. Lokacja dwóch ostatnich wywołała spórzTernowskimi. W cztery lata później Kmitowie odkupili od nich nadsańskie posiadłości.
Z drugiej ćwierci XVI w. pochodzą przywileje wydane przez Piotra Kmitę dla Stuposian (1531) oraz Tarnawy Niżnej (1537) i Wyżnej (1549), nie ma jednak wątpliwości, że wsie te istniały już wcześniej. Pierwsze wzmianki o kolejnych osadach: Dydiowej, Łokciu, Ustrzykach Górnych, Berehach Górnych, Wetlinie i Jaworcu pochodzą z roku 1580, dziesięć lat później istniały już przysiółki Łuh (1589, dziś Bereżki) i Dołhyłuh (1590, dziś Muczne). Rozwój sieci osadniczej w dobrach Kmitów dobiegł końca wraz z powstaniem wsi Nasiczne i Caryńskie (ok. 1620). Enklawę królewszczyzn wśród posiadłości Kmitów tworzyły Wołosate, które po raz pierwszy wymienia lustracja z 1565 r., oraz Moczarne, którego grunty po nieudanej lokacji na przełomie XV i XVI w. zostały przyłączone do Wetliny.
 
Osady leżące na zachodnich krańcach zasięgu mapy, na zachód od dolin Wetliny i jej lewego dopływu Bystrego, należały do posiadłości Balów z Hoczwi. Osadnictwo rozwijało się tu wolniej. Pierwsze wzmianki o wsiach Kalnica, Łuh, Przysłup i Zawój pochodzą z rejestru podatkowego z 1552 r.
 W XVII w. znacząco zmniejszyło się zaludnienie regionu. Przyczyniły się do tego liczne przemarsze własnych i nieprzyjacielskich wojsk oraz przywleczone przy tej okazji epidemie. Na przykład w 1622 r. mieszkańców Moczarnego zdziesiątkowało „morowe powietrze" do tego stopnia, że wieś przestała istnieć, a w Wołosatem w 1665 r. był tylko jeden uprawiany łan kmiecy, podczas gdy pół wieku wcześniej — aż dziesięć i trzy czwarte łana. Zdecydowanie pogorszyła się sytuacja chłopstwa, szczególnie we wsiach szlacheckich, oddawanych w krótkoterminowe dzierżawy. Dzierżawcy dążyli do jak najszybszego zysku, zmuszając chłopów do nadmiernej pracy. Stało się to przyczyną zbiegostwa włościan. Pojawili się nawet tzw. wykotcy, czyli specjaliści od uprowadzania („wykoczowania") chłopów za ich zgodą do innych miejscowości. Szczególną formą buntu był ruch opryszkowski, przejawiający się m.in. napadami na dwory i majątki szlacheckie. Szczególnie dawali się tym stronom we znaki opryszkowie z Wołosatego i Jaworca. Aż do rozbiorów przygraniczne rejony ziemi sanockiej narażone były także na napady zbójów z Węgier, zwanych beskidnikarni lub tołhajami. Na przykład w 1686 r. miał miejsce barbarzyński najazd beskidników na Wołosate; szkody oszacowano na ogromną ówcześnie sumę 3000 zł.
  W XVIII w. stabilizacja polityczna wpłynęła na ożywienie gospodarcze regionu. Wzrosła liczba ludności, wyrosły nowe przysiółki, np. Przysłup koło Caryńskiego, Połonińskie, Chmielińczyk. Pod koniec tego stulecia powstały w interesującym nas regionie pierwsze małe zakłady przemysłowe, wykorzystujące miejscowe zasoby drewna. Były to potasznie (wytwórnie potażu) w Mucznem, Bukowcu, Tarnawie Wyżej, Siankach i Moczarnem oraz huty szkła w Bereżkach, a być może także w Ustrzykach Górnych i Wołosatem.
  Do rozwoju gospodarczego doliny górnego Sanu i intensywnej eksploatacji lasów w tym rejonie przyczyniła się budowa w latach siedemdziesiątych XIX w. kolei ze Lwowa przez Przełęcz Użocką na Węgry. Około 1900 r. z inicjatywy właścicieli miejscowych majątków i przedsiębiorców branży drzewiarskiej powstały kolejki wąskotorowe: z Ustrzyk Górnych do stacji kolejowej w Sokolikach Górskich (31,4 km) oraz z Majdanu koło Cisnej do przysiółka Beskid w dolinie Smereka (18,4 km). Miały one boczne odgałęzienia, które budowano i demontowano w zależności od bieżących potrzeb transportowych. W pierwszej połowie lat trzydziestych w związku z kryzysem gospodarczym kolejkę z Sokolików rozebrano.
Podczas l wojny światowej region znalazł się w centrum walk toczonych przez wojska austro-węgierskie w obronie linii Karpat, którą usiłowali sforsować zwycięscy w pierwszej fazie działań Rosjanie. Najcięższe boje toczyły się ze zmiennym powodzeniem w pierwszym kwartale 1915 r.
O Przełęcz Użocką i przełęcz Beskid nad Wołosatem. Po tych wydarzeniach pozostały ślady okopów, dobrze widoczne w paśmie połonin i granicznym, a także liczne mogiły zbiorowe, z których większość jest dzisiaj nie do odnalezienia.
W 1939 r. San stał się rzeką graniczną pomiędzy terenami okupowanymi przez Niemców i Sowietów. W 1942 r. Niemcy rozpoczęli eksterminację ludności żydowskiej. Największej egzekucji dokonano w sierpniu tego roku w Lutowiskach, gdzie zginęło ok. 650 Żydów. We wrześniu 1944 r. nad górny San wkroczyły wojska sowieckie. Pozycje obronne Niemców znajdowały się w paśmie połonin. W czasie walk dotkliwie ucierpiały wsie Stuposiany i Wołosate. Po przejściu frontu bardzo trudna stała się sytuacja miejscowych Polaków. Wielu z nich zamordowały bojówki ukraińskie, np. w Nasicznem, Tarnawis Wyżnej i w Brenzbergu nad Mucznem.
  W 1945 r. wzdłuż doliny górnego Sanu — od źródeł po Teleśnicę — wyznaczono granicę między Polską a Związkiem Radzieckim. W czerwcu 1946 r. na opisywanym terenie przeprowadzono przymusowe przesiedlenie ludności ukraińskiej do ZSRR. Na miejscu udało się pozostać zaledwie kilku rodzinom z Bereżek i Ustrzyk Górnych, które w kwietniu 1947 r. zostały w ramach akcji „Wisła" przesiedlone w okolice Kołobrzegu i Gościna. Zabudowania opuszczonych wsi spalono. W 1951 r. w wyniku wymiany terytoriów do Polski powrócił fragment Bieszczadów na północ od doliny górnego Sanu.
Od początku lat pięćdziesiątych na terenie polskich Bieszczadów prowadzono ze zmiennym powodzeniem akcję ponownego zasiedlania. Pomimo to gęstość zaludnienia (1,5 os./km ) należy tu do najniższych w kraju i jest kilkakrotnie niższa niż przed wojną. Największa miejscowość w zasięgu mapy — Wetlina — liczy dziś zaledwie około 300 stałych mieszkańców. W Zatwarnicy, Smereku, Kalnicy, Stuposianach i Dwerniku mieszka po 100-150 osób, a pozostałe osady są jeszcze mniejsze. Do kilkunastu wsi, np. Łokcia, Ruskiego, Caryńskiego, Bukowca, życie w ogóle nie powróciło.