(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-5493301-6', 'nets.pl'); ga('send', 'pageview');

strona główna, Jeziorka Duszatyńskie, Teleśnica SannaPołonina CaryńskaTarnica, Rowerem w Bieszczady, Bieszczady

 

DWERINIK KAMIEŃ (1004 m) I KRZEMIENIEC (1221 m) I  KRZEMIEŃ (1335 m) I  POŁONINA CARYŃSKA I POŁONINA WETLINSKA I RABIA SKAŁA (1199 m) I HALICZ (1333m) I TARNICA (1346 m) I  WIELKA RAWKA (1307 m)  
WARUNKI NATURALNE*GEOLOGIA*HYDROGRAFIA*KLIMAT*FLORA i FAUNA* REZERWATY PRZYRODY*HISTORIA*KULTURA 
BENIOWA*BEREHY GÓRNE*BEREŻKI*BUKOWIEC*CARYNSKIE*CHMIEL*DWERNICZEK*DWERNIK*DYDIOWA*DŹWINIACZ GÓRNY* HULUSKIE*JAWORZEC*KALNICA*ŁOKIEĆ*ŁUH*MUCZNE*NASICZNE*RUSKIE*SIANKI*SMEREK*SMOLNIK*STRUBOWISKA*
STUPOSIANY*TARNAWA*USTRZYKI GÓRNE*WETLINA*WOŁOSATE*ZATWARNICA

Łazik Bieszczadzki poleca:

FLORA I FAUNA

BIESZCZADY - główna

 OSTATNIE WĘDRÓWKI - foto
 
 - 01.05.2005 - Połonina Wetlińska  
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 25.03.2005 - Droga Krzyżowa  
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 23.10.2004 - Jeziorka Duszatyńskie
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 03.10.2004 - Jesień w Bieszczadach
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 18.09.2004 - Połonina Caryńska 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - 19.03.2003 - Tarnica, Bukowe Berdo
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 
 CIEKAWE MIEJSCA - mapa
 - Półwysep Brosa i Viktoriniego
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Jeziorka Duszatyńskie
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 INNE
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - III KIMB 21-24.05.2004 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Michał Lorenc - biografia
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Linki do stron o Bieszczadach
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Linki/Ważne Linki/CHAT
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Katalog Stron Internetowych
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Kontakt
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Księga Gości
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna
 - Reload 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna

 

  FLORA l FAUNA - Dominującymi typami szaty roślinnej są lasy i połoniny. W strefie lasów wyróżnia się piętro pogórza (do ok. 600 m n.p.m.) oraz piętro regla dolnego (600-1250 m). Pierwsze z nich, pierwotnie reprezentowane przez las gradowy (grabowo-lipowy), występuje tylko w najniżej poło­żonych częściach omawianego obszaru. W reglu dolnym ponad 75% powierzchni zajmują buczyny

karpackie — lasy bukowe z niewielką domieszką jodły (3%) i jawora (2%). Jodła występuje liczniej w północno-wschodniej części obszaru, jawor zaś — w wyższych partiach pasma granicznego.

Na terenach dawnych wsi, np. Caryńskiego, Tarnawy, Dźwiniacza, Bukowca, rozciągają się bezleśne enklawy — dawne pola uprawne. Ich powierzchnia stale się zmniejsza w wyniku naturalnej ekspansji lasu i zalesień dokonywanych przez człowieka. Na nowo zalesionych obszarach największe areały zajmują przedplonowe lasy świerkowe (6% całej powierzchni lasów), a w dolinach potoków zarośla olszy szarej, tzw. zespół olszynki karpackiej (4%).

Najwyższe partie gór pokrywają połoniny. Górna granica lasu przebiega na Połoninie Caryńskiej na wysokości ok. 1125 m, w grupie Tarnicy i Halicza — ok. 1220 m, najwyżej zaś w masywie Wielkiej Rawki — 1260 m. Na stokach północnych i w miejscach stromych las sięga wyżej. Skraj piętra leśnego tworzą niskie, karłowate buki o poskręcanych, płożących się konarach. Na połoninach dominują zespoły ubogiej murawy i niskich krzewinek. Na stokach północnych wielkie przestrzenie zajmują borówczyska z borówką czarną, brusznicą i podbiałkiem alpejskim, natomiast stoki południowe, suchsze i cieplejsze, pokrywają zbiorowiska z dużym udziałem traw. Miejscami powyżej górnej granicy lasu zwarte zarośla tworzy olsza kosa (zielona), np. pod Bukowym Berdem, Krzemieniem i Haliczem.

W gnieździe Tarnicy notuje się najwyższą w polskich Bieszczadach liczbę gatunków roślin wysokogórskich (ok. 65) i wschodniokarpackich (ok. 30). Takie rośliny wschodniokarpackie jak chaber Kotschy’ego, wężymord górski i ciemiężyca biała mają tu najdalej na zachód wysunięte stanowiska. W dolinach Sanu i Wołosatki występują naturalne zespoły torfowisk wysokich.

Rozległe lasy są ostoją zwierzyny. Schronienie znajdują tu duże ssaki drapieżne: niedźwiedź brunatny, wilk, ryś, żbik i borsuk oraz roślinożerne: żubr, jeleń, łoś, sarna i reintrodukowany w ostatnich latach bóbr. W piętrze połonin występują wysokogórskie gatunki ptaków (np. siwerniak) i owadów (np. motyl górówka).

Przeważająca część obszaru przedstawionego na mapie leży w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Resztę obejmują dwa parki krajobrazowe: Ciśniańsko-Wetliński i Doliny Sanu.