WIDOCZEK   BIESZCZADY   I   TATRY   I  GALERIE  SLAJDOWISKO  PANORAMY  ROWER  CERKWIE  KOŚCIOŁY

Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna

Tarnica 13.02.2007
RADIO BIESZCZADY WYSZUKAJ FORUM DOWNLOAD MAPA STRONY HOME

  Forum I Katalog Stron I  Ustrzyki Dolne I Brzozów Humor I Bajki I Administrator RADIO WIDOCZEK

 

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna

 

 

Mapa regionów fizycznogeograficznych Polski (od megaregionów po mezoregiony), akcentująca hierarchię i względne rozmieszczenie regionów

Mapa regionów fizycznogeograficznych Polski (od megaregionów po mezoregiony), akcentująca hierarchię i względne rozmieszczenie regionów

 

   

Mapa mezoregionów fizycznogeograficznych Polski na tle ukształtowania terenu i podziału administracyjnego

Mapa mezoregionów fizycznogeograficznych Polski na tle ukształtowania terenu i podziału administracyjnego
   

Mapa mezoregionów fizycznogeograficznych Polski na tle szczegółowego podziału administracyjnego

Mapa mezoregionów fizycznogeograficznych Polski na tle szczegółowego podziału administracyjnego
              Duże mapy  ^

 

 

Megaregiony

Prowincja fizycznogeograficzna lub prowincja – jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych. W wielostopniowej regionalizacji, prowincja stanowi jednostkę wyższego rzędu wchodzącą w skład megaregionu, np. prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski wchodzi w skład megaregionu Niż Wschodnioeuropejski.

Prowincje fizycznogeograficzne dzielą się kolejno na podprowincje, makroregiony, mezoregiony i mikroregiony.

Mezoregion fizycznogeograficzny lub mezoregion – jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo krajobrazowych. W wielostopniowej regionalizacji, mezoregion stanowi jednostkę niższego rzędu wchodzącą w skład makroregionu, np. mezoregion Równina Policka wchodzi w skład makroregionu Pobrzeże Szczecińskie.

W przypadku regionów o bardziej złożonej strukturze środowiska przyrodniczego celowy jest podział mezoregionów na mniejsze jednostki – mikroregiony.Makroregion, region gospodarczy obejmujący kilka dużych jednostek administracyjnych. Jednostką niższego stopnia jest region.


Mikroregion to mały obszar wydzielony z większego terenu (regionu lub makroregionu) ze względu na występujące specyficzne warunki geograficzne, przyrodnicze, społeczno-kulturowe lub gospodarcze.

 MEGAREGIONY ^

PROWINCJE ^

PODPROWINCJE ^

Makroregiony

MAKROREGION ^

 

Mezoregiony - Beskid Niski, Bieszczady Zachodnie, Beskid Sądecki, Pogórze Jasielskie.

BESKID NISKI ^

 

Bieszczady Zachodnie, Pogórze Dynowskie

POGÓRZE DYNOWSKIE  ^

Mezoregiony - podkarpackie - mniejsza skala

Większa skala - Bieszczady Zachodnie - Gorce, Góry Świętokrzyskie, Działy Grabowieckie 
 

Mezoregiony - Beskid Niski

Tatry Zachodnie i Wschodnie, Beskid Niski

 TATRY ^

 

Mezoregiony - Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie,  Pogórze Rożnowskie
   
   

Mezoregiony - Tatry

Beskid Żywiecki i Beskid Sądecki
 

Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002. ISBN 83-01-13897-1.

 
 
STRONA GŁÓWNA    BIESZCZADY     FAUNA     TATRY   
  CERKWIE     ROWER    SZELMA    PANORAMY    R. WIDOCZEK
 
Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna