WIDOCZEK    BIESZCZADY     FAUNA     TATRY     GALERIE     CERKWIE     ROWER     SZELMA    PANORAMY    R. WIDOCZEK      BUDZIWOJSKA.PL

Slideshow with PNG Frame Layer

 

f o t o g a l e r i a

 

"noc deszczowa ja czekam na ciebie na mie¶cie ludzie mówili o cudzie jak można żyć bez powietrza ja nie wiem kochanie ja nie wiem i takie okropne lato i ty w potrzebie i ja tu nie wiem co nie wiem co poradzić na to "

Bieszczady Solina Tarnica Widoczek

Strona Główna

 

Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna

  - NiedĽwiedĽ Brunatny 
  - Wilk  
  - Jeleń 
  - Jaszczurka  Zwinka
  - W±ż Eskulapa 
  - Ry¶, Żubr, Bóbr, ŻbikLis
 
  - Kleszcz
  - Żmije
  - Kuna 
 
 
 
 

[strona główna]

Fauna polskiej czę¶ci Bieszczadów to przede wszystkim fauna typowej puszczy wschodniokarpackiej, która nie jest dobrze poznana i ogranicza się wła¶ciwie do niektórych grup systematycznych. Stosunkowo dobrze poznane s± wszystkie gromady kręgowców, a w tym:

  • ryby – 25 gatunków,
  • płazy – 10 gatunków,
  • gady – 7 gatunków,
  • ptaki – ok. 150 gatunków,
  • ssaki – 51 gatunków.


O wiele lepiej rozpoznano i opracowano królestwo zwierz±t bezkręgowych, w tym szczególnie gromadę owadów z czego stosunkowo najlepiej owady siedlisk ł±kowych, dżdżownice, paj±ki, owady ziemnowodne, chrz±szcze, motyle. Przez dziesięciolecia góry te nie wzbudzały większego zainteresowania ze strony zoologów i dopiero ostatnia dekada XX i pierwsze lata XXI wieku przyniosły większe zainteresowanie naukowców tym regionem Polski. W Bieszczadach spotyka się zarówno zwierzęta lasów górskich i wysokogórskich 

(alpejskich) zwi±zanych głównie ze stref± połonin jak: ryjówka aksamitna, darniówka zwyczajna, pierwiosnek, kruk, żmija zygzakowata, żaba trawna, a z motyli – rusałka admirał, bielinek bytomkowiec, górówka meduza i wiele innych oraz zwierzęta lasów niżowych jak: bocian czarny, pustułka czy kruk. Bieszczady pozostaj± jeszcze ostoj± zwierzyny grubej – niedĽwiedzia brunatnego, wilka, rysia, żbika, ponownie introdukowanego żubra, a także puchacza, orła przedniego, orlika i innych. Do gatunków wysokogórskich należy występuj±cy w Bieszczadach płochacz halny i siwerniak oraz chru¶ciki z rodzaju Apatania. Brak w Bieszczadach regla górnego z naturalnym pasem ¶wierczyn powoduje, że zwierzęta typowe dla tego piętra występuj± w reglu dolnym. Przykładem tego s± niektóre gatunki ptaków jak: orzechówka, krzyżodziób ¶wierkowy, jarz±bek, drozd obrożny, dzięcioł trójpalczasty, sikora sosnówka i sikora czubatka. W¶ród kręgowców w jednym przypadku na terenie Bieszczadów występuje subendemit czyli prawie endemit i jest to traszka karpacka, a z bezkręgowców chrz±szcz z rodziny biegaczowatych Pterostichus fossulatus.

Radio Widoczek - Bieszczadzkie Radio

Bieszczady, Zdjecia, Szczyty, Cerkiew, Polonina, Jesien i Wiosna

Trzmiel (łac. Bombus) - 
rodzaj owadów społecznych z rodziny pszczołowatych, podrodziny Bombinae. Do rodzaju Bombus należ± duże owady (do 30 mm), gęsto owłosione, często jaskrawo ubarwione, ale zwykle z przewag± czerni, lub też całkiem czarne. Trzmiele żyj± w koloniach, a ich życie przypomina nieco życie pszczół. S± bardzo wydajnymi zapylaczami, w ci±gu dnia otwieraj± kilka tysięcy kwiatów. Budowa aparatu gębowego pozwala im zapylać ro¶liny niedostępne dla pszczół na przykład lucernę czy naparstnicę. Żeruj± już przy temperaturze 10°C.


Gniazdo trzmieli składa się z czę¶ci zewnętrznej - zbudowanej z suchej trawy, mchu i tym podobnych budulców często wzmacnianych woskiem, oraz czę¶ci wewnętrznej gdzie samica matka buduje woskowy garnuszek do którego znosi nektar z kwiatów. Następnie buduje z wosku pierwsz± komórkę kolebkę gdzie składa jaja, które ogrzewa ciepłem własnego ciała.

Trzmiele prawie nigdy nie atakuj± ludzi. S± bardzo łagodne. Najczę¶ciej przy spotkaniu z człowiekiem uciekaj±. Przyduszone mog± lekko uż±dlić. Nie pozostawiaj± ż±deł w skórze, dlatego ilo¶ć przekazanego jadu jest mała.

 

Radio Widoczek

 

m i n i  galeria