Zosia - Samosia

Jest taka Zosia,
Nazwano j± Zosia-Samosia,
Bo wszystko "Sama! Sama! Sama!"
Ważna mi dama!
Wszystko sama lepiej wie,
wszystko sama robić chce,
Dla niej szkoła, ksi±żka, mama
nic nie znacz± - wszystko sama!
Zjadła wszystkie rozumy,
Więc co jej po rozumie?
Uczyć się nie chce - bo po co,
Gdy sama wszystko umie?
A jak zapytać Zosi:
- Ile jest dwa i dwa?
- Osiem!
- A kto był Kopernik?
- Król!
- A co nam ¦l±sk daje?
- Sól!
- A gdzie leży Kraków?
- Nad Wart±!
- A uczyć się warto?
- Nie warto!
Bo ja sama wszystko wiem
i ¶niadanie sama zjem,
I samochód sama zrobię
I z wszystkim poradzę sobie!
Kto by się tam uczył, pytał,
Dowiadywał się i czytał,
Kto by sobie głowę łamał,
Kiedy mogę sama, sama!
- To¶ ty taka m±dra dama?
A kto głupi jest!

      
- Ja sama!

 

 

 

 

Strona Główna -Widoczek.nets.pl ->