MI¦ KORALGOL

Kolargol to wła¶nie ja,
Mi¶, co zawsze ¶piewać chciał.
Lecz choć bardzo kochał ¶piew,
Wci±ż fałszował po¶ród drzew.
Aż raz ptaków król dał mu flecik tak czarowny,
Że dzi¶ mały mi¶ ¶piewa prawie jak słowik.
Fiu fiu fiu fiu fiu fiu. Fiu!